Logo Durvers lefmanagement

blog

Piratenjager: terug van weggeweest

Misschien wel het spannendste beroep ooit: piratenjager. Een eervol beroep vol spanning en sensatie. ‘Ken je tegenstander door-en-door’ was zijn credo. Hij is terug, en jij kunt ‘m ontmoeten.

Piratenjager

Piraten-gespuis

Het werkterrein van piraten is inmiddels verschoven van de wereldzeeën naar het vaste land. In werkelijk alle marktsectoren vind je ze; gespuis dat slechts uit is op eigen gewin. In de publieke sector, scholen en zorg vind je ze overigens net zo goed.

Teamwerk

Aan boord is teamwerk essentieel. Een schip met alles er op en er aan vereist een aanpak met vereende krachten. Als het niet lekker loopt dan moet dat helder uitgesproken kunnen worden. Voor oprechte feedback is durf nodig. Maar bovenal... veiligheid. Het moet absoluut veilig zijn in een team. Kunnen alle teamleden eerlijk zeggen wat hun op het hart ligt? Zijn daar oren naar? Hoe is dat bij jullie?

Angst

Piraten gedijen bij angst. Daar genieten ze van en daar teren ze op. Draait ‘n afdeling of een team niet lekker of heerst er een angstcultuur? Dan is de kans groot dat de groepsdynamiek verstoort wordt door mensen met kortzichtigheid en eigenbelang; deze piraten kapen de groep als het ware. Tijd voor de inzet van de piratenjager!

‘van angstcultuur naar durfcultuur’

Durfcultuur

Piratologie is een boeiend vakgebied, van oudsher sterk verweven met ons koninkrijk. Vandaag de dag bindt de piratenjager de strijd aan met de beruchte angstcultuur. Hij stimuleert teamleden om veerkracht te tonen en creatieve durf te ontwikkelen.

Met plezier vertel ik over mijn belevenissen als piratoloog en over het Durvers trainingsprogramma dat medewerkers zelf opleidt tot Piratenjager-Nieuwe-Stijl waarbij de groepsdynamiek in korte tijd sterk verbetert.

‘durf, veiligheid en veerkracht; daar draait ‘t om’

Piratenjagers-sessie

De praktische metafoor met piraten, piratenjagers, kapitein, schip, buit en strijd is 1-op-1 te hanteren in mijn scrum- en scratchsessies. Business cases uit jullie praktijk verwerk ik in trainingsprogramma’s op maat.

Geef me ‘n seintje, dan stap ik op afspraak bij jullie aan boord. Ahoy!