Durvers lef*management
Meer durf en veerkracht in organisaties

Resultaat: de groepsdynamiek verbetert

Lefmanagement leidt tot een open en prettige aanspreekcultuur. Als je in teamverband samen risico’s inschat en samen risico’s neemt, dan verbetert de groepsdynamiek in korte tijd.

ook klanten merken het verschil

In zelf-organiserende teams die lef en durf trainen verbetert de sfeer. Het vertrouwen in elkaar groeit. Een mogelijke angstcultuur of een ‘ja-maar’-cultuur wordt verlaten en nieuwe waarden worden herontdekt.

Veilige omgeving

In het D-K-G© trainingsprogramma wordt veel aandacht besteed aan de sociale omgeving. Je deelt ervaringen met elkaar en je stimuleert jezelf en de ander. 

Sociale steun is daarbij een absolute voorwaarde. Het tijdig bespreken van tegenvallers moet mogelijk zijn zonder er elkaar negatief op af te rekenen. In teams hoort het gewoonweg veilig te zijn.

tegenslagen zijn bouwstenen voor toekomstig succes

Het is juist de veerkracht waar je tegelijkertijd aan kunt of misschien wel moét werken. Dat geldt voor individuen en zeker ook voor teams.
In een durfcultuur zijn medewerkers positiever naar zichzelf, naar elkaar en naar de eigen organisatie.

In het lefmanagement-traject worden teams professioneel begeleid door durfcoach Robert Timmermans.